WerkwijzeTijdens een intake gesprek wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. De frequentie en aantal vervolgconsulten is afhankelijk van uw wensen, uw huidige eetgewoonten, uw doelstelling, uw voedingskennis, enz. 

In het onderstaande filmpje wordt de werkwijze van de diëtist uitgelegd.